รางวัลที่ภาคภูมิใจ
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.34 KB
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.64 KB
รางวัลโครงงานคุณธรรม รองชนะเลิศอันดับ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.26 KB
10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.09 KB