ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2565
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
รับมอบทุนการศึกษาจากศาลเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ร่วมแสดงวงพิณแคนในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565
กิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2565
แผนผังรายละเอียดตารางการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
เตรียมความพร้อม ทดลองทำข้อสอบแนว PISA
กิจกรรมทำบุญวันพระ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์)
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมปรับสภาพและปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี