กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ธานี ธีรโรจน์ไพศาล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1