กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2