กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2