ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ
ชื่ออาจารย์ : นายกิจสุพัฒ บังวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,13:08  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..