ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดีมาก) ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายกิจสุพัฒ บังวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,13:56  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ
ชื่ออาจารย์ : นายกิจสุพัฒ บังวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,13:52  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..